Om Umeå Maskinkylare

Vi har 30 års erfarenhet av renovering och omcellning av kylare och värmepaket samt
reparation av kylare till tunga fordon.

Vår specialite är renovering av kylare till veteranfordon och klassiska bilar!